Överförmyndarverksamhet

Många människor i vårt samhälle har svårt att sköta sina rättsliga eller ekonomiska angelägenheter beroende på till exempel sjukdom eller handikapp. De behöver därför få hjälp med de frågorna av en god man eller förvaltare. Syftet är att förhindra att omyndiga barn eller personer över 18 år som inte själva kan ta tillvara sin rätt missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i Föräldrabalkens bestämmelser.

Åtvidabergs kommun har en överförmyndare som i likhet med andra förtroendevalda valts för en mandatperiod. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Till sin hjälp har överförmyndaren tjänstemän som sköter det löpande dagliga arbetet.

Organisation

Från och med den 1 januari 2015 samarbetar Åtvidabergs kommun med Kinda, Ydre och Vimmerbys kommuner i överförmyndarfrågor. Syftet med samverkan är att säkerställa kompetens och kontinuitet och bibehålla fortsatt hög kvalité och service på överförmyndarverksamheten i samtliga kommuner.

Överförmyndarverksamheten drivs från ett gemensamt kontor i stadshuset i Vimmerby.

Namnet på samverkansorganisationen är; Överförmyndare i Samverkan (ÖVIS)

Överförmyndarkontoret i Åtvidaberg är bemannat en dag i veckan av personal från ÖVIS.

ÖVIS handlägger ärenden och sköter kontakten med god man, förvaltare och huvudman. Dit kan du vända dig för att få hjälp med att till exempel ansöka om ett godmanskap/förvaltarskap. För kontaktuppgifter och öppettider se högerspalten här bredvid.

Har du möjlighet att ta uppdrag som god man?
Åtvidabergs kommun och Överförmyndare i samverkan behöver ständigt människor som har möjlighet att vara god man. Uppdraget innebär att du hjälper en medmänniska att bevaka sin rätt och sköta sin ekonomi, till exempel att sätta dig in i ekonomiska situationer och göra en hushållsbudget.

Vi behöver gode män både till vuxna medmänniskor och till ensamkommande flyktingbarn. Kommunen öppnade under våren 2010 ett boende för ensamkommande flyktingbarn med plats för åtta ungdomar, pojkar i åldern 16-18 år. Som god man för ensamkommande flyktingbarn blir du en viktig person för ungdomen i den nya livssituationen då du träder in i en förälders ställe.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara god man så berättar vi gärna mer!

Kontakta ÖVIS handläggare via Vimmerby kommuns växel, telefon 0492-76 90 00 eller lämna in en intresseanmälan.

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2017-09-05

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Överförmyndare

Överförmyndare

Peder Grip (S)
peder.griph@atvidaberg.se

Ersättare

Bo Hasselbald (M)
bo.hasselblad@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se