Strategiska grupper

För att arbeta aktivt med utvecklingsfrågor på landsbygden, och för att skapa mereffekter av bra samarbete och erfarenhetsutbyte, finns fyra strategiska grupper i Åtvidabergs kommun. I grupperna möts kommunen och medborgare på orten, för att arbeta med områden som är viktiga för den egna bygdens utveckling.

Grupperna finns i de fyra mindre orter i Åtvidaberg som är så kallade serviceorter enligt Länsstyrelsens definition. Dessa är Björsäter, Falerum, Grebo och Hannäs.

- Björsäter
- Falerum
- Grebo
- Hannäs

Mer finns att läsa om respektive grupp på underliggande sidor.

Koppling till ny översiktsplan

Utvecklingsfrågorna som tas upp i de strategiska grupperna har även nära koppling till kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Två workshops har hållits på varje ort, där deltagarna fått fundera och ge förslag om sin egen orts utveckling fram till år 2030. Läs mer om arbetet med översiktsplanen här.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-07-06

Kontakt

Växel
0120-830 00

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se