Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas i andra verksamheter utöver öppenvårdsapotek. För att få sälja receptfria läkemedel måste en anmälan först göras till Läkemedelsverket, som har det övergripandet ansvaret. Kommunerna kontrollerar sedan kontinuerligt efterlevnaden av lagstiftningen på försäljningsställena. I Åtvidabergs kommun ansvarar miljökontoret för tillsynen.

För att få driva handel med receptfria läkemedel krävs det att verksamheten uppfyller ett antal krav i Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). På Läkemedelsverkets webbplats finns information om anmälan, avgifter, gällande regler och lagstiftning, samt vilka läkemedel som får säljas.

Egenkontroll​
Alla som säljer receptfria läkemedel i detaljhandeln är skyldiga att ha ett egenkontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ska rutiner finnas som säkerställer att försäljningen sker på ett säkert sätt och följer lagstiftningens krav.

Egenkontrollprogrammet bör bl.a. beskriva hur verksamheten säkerställer att personal utbildas om gällande regler, rutin för ålderskontroll, förvaring av läkemedel m.m.

Mer information om vad som ska ingå i egenkontrollprogrammet finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel (LVFS 2009:20).

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02

Kontakt

Lydia Johlin
Miljöinspektör
0120-831 48

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se