Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns överallt i mark, luft och vatten. Radon i bostäder kan komma från marken under och runt om huset, byggnadsmaterialet i huset och vattnet som används i hushållet. Markradon är dock den vanligaste radonkällan. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning.

När mätning bör skeDet finns inga lagkrav på att du som fastighetsägare till ditt egna hem ska mäta radon i bostaden. Miljökontoret rekommenderar dock att du mäter radonhalten i inomhusluften om du:

 • Vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial.
 • Ska köpa nytt hus
 • Ska bygga om ditt hus eller bygga nytt hus
 • Ska förändra ditt ventilations- eller uppvärmningssystem

Radonhalten varierar ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.  Det är därför viktigt att mätningen sker under eldningssäsongen 1 oktober — 30 april i minst två månader.

Hälsorisker

När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer och om du är rökare ökar risken ytterligare. Därför är höga radonhalter inomhus en hälsorisk. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

Beställning av detektorer/dosor genom miljökontoret

Beställning av radondetektorer/-dosor kan göras genom miljökontoret till en rabatterad kostnad. Kontaktuppgifter finns till höger. För att kunna beställa behöver vi ha följande information:

 • Hela adressen (Namn, adress, postnummer och ort)
 • Telefonnummer och/eller e-postadress
 • Fastighetsbeteckning (om du inte vet kan vi hjälpa dig att ta fram det)
 • Antal detektorer (minsta antalet är 2 st, räkna med en detektor per våningsplan där det finns boutrymme, har du t.ex. tre våningsplan i din villa behövs tre detektorer)

Leveranstiden för långtidsdetektorer är 10 arbetsdagar och när du har skickat tillbaka detektorerna för analys tar det en vecka innan du får en rapport med analyssvaret. I varje mätpaket ingår:

Två detektorer i lufttät påse

Blankett med instruktion och för att fylla i mätplatsdata

Frankerat returkuvert 

Analys 

Rapport

Pris för långtidsmätning säsongen 2017-2018

 • 475:- inkl.moms per mätpaket med 2 detektorer till villa
 • 400:- inkl. moms per mätpaket med 2 detektorer till flerbostadshus
 • 200:- inkl.moms per extra detektor  

Bor du i flerfamiljshus?

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och ev. åtgärder.

Åtgärder för att sänka radonhalten

Radonhalten går alltid att sänka och beroende på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet väljer man olika typer av åtgärder. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar. Kontakta ett ackrediterat företag som utför radonanalys. Det är viktigt att efter åtgärd utföra en ny radonmätning.

Efter årsskiftet 2015/2016 kan du fortfarande få rotavdrag i form av en skattereduktion för halva arbetskostnaden vid en radonåtgärd. Läs mer om villkoren för rotavdrag på Skatteverkets hemsida.

Mätning vid kommunens skolor

Åtvidabergs kommun har utfört radonmätningar i de kommunägda skolorna och förskolorna. Syftet var att åtgärda eventuella förhöjda radonvärden till en nivå under radonhalten 200 Bq/m3. 

Vad gör bygg- och miljönämnden?

Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn enligt Miljöbalken. När det gäller radon innebär det att nämnden ska bevaka situationen och arbeta för att riktvärdet på 200 Bq/m³ klaras i bostäder och lokaler. Till största del består detta arbete av att informera allmänhet och fastighetsägare om riskerna med radon. Nämnden kan även ge mer konkret information om t.ex. var i kommunen det finns förhöjda risker för markradon eller vidareförmedla värden som uppmätts i närheten av en viss fastighet eller liknande.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02

Kontakt

Växel: 0120-830 00

Externa länkar

Interna länkar

Radoninformation till skolorPDF
Miljökontorets informationsblad till skolor om radon

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se