Livsmedel

Alla kan vi laga mat, men när du ska saluhålla eller producera mat till konsumenter måste maten vara säker. När du serverar eller hanterar mat, se då till att ha tvättat händerna och att du håller det rent och snyggt omkring dig. Håll kylvaror svalt och se till att varmhålla mat som behöver det. Var ärlig mot besökare/kunder med vad din mat innehåller. Läs gärna igenom våra häften Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheterPDF samt Information om livsmedelslokalerPDF.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för att kontrollera att den som säljer eller hanterar livsmedel gör det på ett sätt så att ingen ska bli sjuk eller lurad. Vi gör regelbundet planerade inspektioner hos våra livsmedelsföretagare, men inspekterar dem även efter inkomna klagomål från allmänheten. Kontroll av dricksvattenanläggningar ingår också i vårt arbete.

Om du säljer/serverar till allmänheten behöver du anmäla detta till miljökontoret. Är du osäker kan du ringa oss, likaså om du har frågor om livsmedelshantering.

En skriftlig anmälan görs till miljökontoret senast två veckor innan serveringen/försäljningen startar. Anmälningsblankett finns till vänster under "Blanketter". Vid anmälan tas det ut en avgift. Till detta tillkommer en årlig avgift. Den årliga avgiften kan variera beroende på vilken typ av livsmedelsverksamhet som bedrivs, se mer i häftet Information om riskklass och årlig kontrolltidPDF.

God livsmedelshygien är viktigt

Klagomål eller misstanke om matförgiftning
Misstänker du att du har blivit sjuk av något du har ätit eller har andra synpunkter om missförhållanden avseende t.ex. bristande livsmedelshygien eller märkning? Tveka inte att informera oss på miljökontoret. I vårt arbetet ingår att utreda klagomål från allmänheten och misstänkta matförgiftningar.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se