Hälsoskydd

Hälsoskydd syftar till att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan röra sig om exempelvis problem med buller, radon, fukt/mögel, luftföroreningar eller kalla bostäder.

Vi arbetar främst förebyggande, det vill säga för att förhindra att störningar ska uppkomma. Om en störning uppkommit bedömer vi störningens art och anmodar "den störande" till lämpliga åtgärder. En störning i detta sammanhang avser en störning som inte är ringa eller tillfällig.

Läs mer om vilka hälsoskyddsföreskrifter som gäller i kommunen.

Miljökontoret tar under badsäsongen prover på de kommunala badvattenanläggningar som har skötselavtal. Ansvarig för baden är kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultaten från proverna finns inrapporterade på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02

Kontakt

Klas Skytt
1:e miljöinspektör
0120-831 47

Lydia Johlin
Miljöinspektör
0120-831 48

Interna länkar

VentilationsinformationPDF Miljökontorets informationsblad till skolor om ventilation

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se