Hjortar

Fotograf: Leif Johansson

Fotograf: Leif Johansson

Hjortarna är ett trevligt inslag i miljön kring orterna i Åtvidabergs kommun men antalet medför problem inte bara vad gäller förstörelse i villaträdgårdar utan de utgör även en trafikfara. Kommunen får också återkommande in samtal angående problem med hjortar.


Vidtagna åtgärder
Med anledning av de problem som uppstått med antalet hjortar så har inriktningen sedan en tid legat på att minska antalet och detta arbete fortsätter. Kommunens ambition är dock inte att få bort alla hjortar, vilket inte heller är möjligt. Detta då det finns större populationer utanför tätorterna där kommunen inte äger mark och heller inte har möjlighet att kontrollera djurantalet.

Utfordring av hjortar i närheten av bebyggelse
Kommunen får ibland frågor om man som privatperson får utfordra hjortarna i samhället. Att utfordra i bebyggelser är ingen bra lösning då hjortarna anpassar sig att vara där. Det leder både till problem för boende i området och i slutänden även att hjortarna behöver skjutas av. Vid tidigare försök då matning skett precis utanför bebyggelsen så har det medfört en minskning av problemen, dock kortvariga. Då det endast gett kortvarig minskning av problemen samt att det medfört att hjortarna än mer anpassats att vara i närheten av bebyggelsen så sker utfordring inte längre. Utfordring sker dock av andra markägare utanför samhällena vilket kan vara bra så länge det inte sker i direkt anslutning till bostadsområdena.

Förebyggande åtgärder
Att sätta upp linor, hälla ut vargurin på tomten m.m. är några av de åtgärder som det frågas kring då man kontaktar kommunen om förebyggande åtgärder mot att få in hjortar i trädgården. Erfarenheten tyder på att inget av dessa eller liknande åtgärder fungerar effektivt. Vid flera tillfällen har också hjortar trasslat in sig i linor under vintern vilket medfört avsevärt lidande för dem samtidigt som detta visar att det inte avhåller hjortarna från att ta sig in på tomten.

Det som bevisligen fungerar är att se till att det inte finns någon mat i trädgården som kan locka hjortarna. Under hösten bör man därför se till att få bort all fallfrukt m.m. från trädgården. Vintertid bör man även se till att t.ex. fågelmatning sker så att hjortarna inte kommer åt fågelmaten. För att skydda trädgårdsodlingar m.m. under våren/sommaren/hösten kan ett väl anpassat stängsel vara en lösning. Innan man beslutar sig för en staketlösning bör man dock först ta kontakt med någon kunnig person då en felaktig konstruktion både kan vara ineffektiv och ge upphov till skada för hjortarna.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-16

Kontakt

Johan Gustafsson
Verksamhetschef för gata och park
0120-831 83

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se