Vilda djur

Vilda djur kan ibland orsaka störningar och skador och många vänder sig till miljökontoret för att få hjälp. Dessa frågor ligger normalt dock inte inom ramen för vårt arbete eftersom de vilda djuren oftast inte utgör någon olägenhet för människors hälsa. Miljökontoret hanterar till exempel normalt inte klagomål gällande älgar, rådjur, skabbrävar etc.

Besväras man till exempel av fåglar på tomten/balkongen är det upp till den enskilda fastighetsägaren att hantera detta på de sätt som är tillåtna. Dessa problem är normalt inte någon olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition.

Vad gäller jaktfrågor på kommunens mark vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information om detta hittar du i vänsterspalten under "hjortar".

Skadade/döda djur

Hittar man skadade däggdjur eller fåglar kan man kontakta polisen på telefon 114 14. Då kan du få hjälp med att bedöma vilken art det gäller, om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Vid akut fara för människor bör man använda telefonnummer 112.

Om man påträffar döda djur, till exempel ett djur som blivit påkört, vänder man sig till markägaren. I de fall det gäller kommunal mark kontaktar man Samhällsbyggnadsförvaltningen via växeln, telefon 0120-830 00.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-16

Kontakt

Johan Gustafsson
Verksamhetschef för gata och park
0120-831 83

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se