Sällskapsdjur

Sällskapsdjur kan vara en källa till glädje för många men att ha djur innebär även ett stort ansvar. I 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att "husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår". Det är djurägarens skyldighet att se till att sitt/sina djur inte orsakar olägenheter för omgivningen.
 
Om du störs av grannens sällskapsdjur bör du i första hand själv tala med grannen. Om du upplever att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare.

Katter
Som kattägare har man ett stort ansvar och det är viktigt att man sköter sin katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Det är också viktigt att se till att katten inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.

Den som störs av katter i sitt område bör i första hand kontakta kattägaren. Om man upplever att problemen fortsätter kan man kontakta sin fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Miljökontorets uppdrag är bland annat att utifrån miljöbalkens lagstiftning utreda om det förekommer olägenheter för människors hälsa. I en dom i Miljödomstolen i Stockholms tingsrätt 2001 (mål nr M 398-00) har det slagits fast att myndigheter inte kan ingripa vid lösspringande tamkatter med hjälp av miljöbalken. Det anses inte som en olägenhet av betydelse. I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och grannarnas tomt.

I vissa extremfall kan katter dock vara en olägenhet som måste åtgärdas, till exempel om det handlar om ett stort antal katter i en bostad.

Tips för dig som störs av andras katter

  • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon. 
  • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att katter smutsar ned.
  • Förse sandlådor med lock.
  • Förse dörrar och fönster som du önskar hålla öppna med nät.
  • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda växterna.
  • Kontakta en djuraffär för att få fler tips på vad du kan göra om du har katter som vistas på din tomt.

Kom ihåg att katten också kan göra en viss nytta genom att hålla nere mängden gnagare, som också kan upplevas som ett problem. 

Hundar


Som hundägare i Åtvidabergs kommun är du skyldig att följa kommunens lokala ordningsföreskrifter. Här finns bland annat särskilda bestämmelser om var hundar inte får vistas och i vilka fall de måste hållas kopplade. Du hittar ordningsföreskrifterna till höger.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Hundar ska under denna period, enligt 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Läs mer om hundar i naturen på Naturvårdsverkets hemsida.

Skällande hundar
Du som störs av din grannes hund bör i första hand själv tala med grannen. Om man upplever att problemen fortsätter kan man kontakta sin fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Problem med skällande hundar kan vara ett ärende både för miljökontoret och för Länsstyrelsen. Om du misstänker att hunden skäller för att den missköts och mår dåligt bör du kontakta djurskyddshandläggarna på Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 013-19 66 44. I annat fall kan man vända sig till miljökontoret om kontakt med hundägare och fastighetsägare inte hjälpt.

Aggressiva djur


Vid problem med aggressiva djur, till exempel hundar, är det polisen som du ska vända dig till på telefon 114 14. Om en bitsk hund attackerar en person eller ett tamdjur ska du ringa 112 om det är akut.
Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2018-04-23

Kontakt

Epost: miljo@atvidaberg.se

Lydia Johlin
Miljöinspektör
0120-831 47

Interna länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se