Nedgrävning av död häst

Eftersom att nedgrävning av död häst är en miljöfråga ska miljökontoret kontaktas om nedgrävning av häst planeras. Miljökontoret gör en bedömning av om föreslagen plats för nedgrävning av häst är lämplig eller inte. Miljökontorets anvisningar måste följas vid gravsättning.

Publicerad av: Anna Lilliehjort   
Senast ändrad: 2016-06-09

Kontakt

Växel: 0120-830 00

E-post: miljo@atvidaberg.se

Anmälningsblankett

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se