Lantbrukets djur

Djurskyddstillsyn vid lantbruk

Sedan år 2009 är det länsstyrelsen som har ansvaret för djurskyddstillsynen, alltså för lantbrukens djurs välmående. För information, tillstånd eller rådgivning gällande lantbrukets djur kontaktar man djurskyddshandläggarna på Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 013-19 66 44. Det är även dit man vänder sig om man misstänker vanvård och att djur far illa.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn vid lantbruk

Även miljökontoret genomför inspektioner vid lantbruk. Detta sker vid tillfällen då lantbrukens djur stör människor, genom t.ex. luktstörningar, i allergifrågor och liknande.

Miljökontoret utför även inspektioner hos lantbrukare vad gäller hantering och förvaring av:

  • gödsel och urin,
  • bekämpningsmedel,
  • avfall,
  • avloppsanordningar
Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2017-12-28

Kontakt

Epost: miljo@atvidaberg.se

Ann-Sofie Westin
Miljöinspektör
0120-831 45

Externa länkar

Interna länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se