Djurfrågor

Fotograf: Anna Jarander

Fotograf: Anna Jarander


Djur som far illa​
Länsstyrelsen har sedan 1 januari 2009 ansvaret för tillsyn och kontroll av djurskydd. Har du frågor angående djurskydd eller misstänker att djur far illa kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland.

Djurhållning

Miljökontoret får ibland frågor/klagomål gällande djur av olika slag. De flesta av samtalen leder inte till någon åtgärd från kontorets sida då det inte rör sig om någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 
En olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalkens lagstiftning en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Som djurägare har man ansvar för sitt djur. Detta innebär att du ska se till att ditt/dina djur inte stör grannar eller omgivningen i övrigt.

Tillstånd

I Åtvidabergs kommun krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs tillstånd för följande djur:         
1.      nötkreatur, häst, get, får eller svin
2.      pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3.      orm

Ansökan om tillstånd för att hålla djur görs på blanketten som du hittar till höger. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att handlägga ärendet.

Ibland kan det även krävas tillstånd enligt djurskyddslagen, till exempel om man har många djur eller vill bedriva uppfödning. Tillstånd enligt djurskyddslagen söker man hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Nedgrävning av död häst

Från och med 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner en död häst. Eftersom nedgrävning av häst är en miljöfråga ska miljökontoret kontaktas. Miljökontoret gör en bedömning av om förslagen plats för nedgrävning av häst är lämplig eller inte. Miljökontorets anvisningar måste följas vid gravsättning. Informationsblad och anmälningsblankett finns under "Interna länkar" till vänster.

Har du frågor gällande nedgrävning av häst hör av dig till miljökontoret via kommunens växel: 0120-830 00 eller via e-post till: miljo@atvidaberg.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-10-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se