Miljö och hälsa

Vi i Åtvidaberg värnar om vår vackra miljö och genom god miljö gynnas också allas vår hälsa.

Miljökontoret är en myndighet som arbetar främst med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt tillsyn över försäljningsställen med tobak och receptfria läkemedel.

Här på webbplatsen kan du hitta frågor och svar som berör allt från buller, radon, luftföroreningar och livsmedelshantering till hur du skall söka tillstånd för att få släppa ut avloppsvatten m.m.

Kontakta oss på miljökontoret om du inte hittar informationen du söker.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02

Kontakt

Klas Skytt
1:e miljöinspektör
0120-831 47

Ann-Sofie Westin
Miljöinspektör
0120-831 45

Laila Skytt
Miljöinspektör
0120-831 51

Lydia Johlin
Miljöinspektör
0120-831 48

Hållbarhetsprogram

Länk till kommunens hållbarhetsprogram
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se