Brukskultur Åtvidaberg

Åtvidabergs historia präglas av den kopparbrytning som har varit betydande för ortens utveckling. På senare tid är det tillverkningsindustrin som har bidragit till välfärden. Denna historia vill Brukskultur i Åtvidaberg bevara och visa upp.

Genom samverkan mellan i första hand ämnet historia vid Linköpings universitet, Kulturarv Östergötland, Åtvidabergs kommun och Arbetsförmedlingen i Åtvidaberg bildades hösten 1998 Åtvidabergsprojektet, ett kulturarvsprojekt kring bruks- och industrisamhället Åtvidaberg. Från och med januari 2002 upphörde projektformen och verksamheten kom in under Kultur- och fritidsnämnden i Åtvidabergs kommun med det nya namnet Brukskultur Åtvidaberg. Brukskultur Åtvidaberg är sedan 1 februari 2007 en ideell förening.

Brukskultur arbetar med kulturarvet efter det bruks- och industrisamhälle som Åtvidaberg har varit. Föreningen bygger upp en kunskapsbas om Åtvidabergs historia och visar även upp material på Bruks- och Facitmuseet och på Ekomuseum Åtvidabergs Bruksbygd. I lokaler på Bildningscentrum Facetten finns en arkivdepå med material från Åtvidabergsområdet.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se