Sammanfattning av 600-års jubileet 2013

Det var ett fantastiskt år med mycket firande, mycket gott samarbete, nya kontakter, många besökare i kommunen, roliga evenemang, glädje, engagemang och stor kreativitet. Vi har allihop satt Åtvidaberg på den nationella kartan! Tack för alla insatser under 2013!


Jubileumsåret 2013

År 2013 firade Åtvidaberg 600-års jubileum. Vi firade att Erik av Pommern, även kallad unionskungen, den 5 maj år 1413 utfärdade ett privilegiebrev till bergsmännen för kopparframställning. Det var så åtvidabergsområdet på allvar skrev in sig i den svenska historien och förutsättningarna för ett samhälle skapades.

Folkligt, festlig och tryggt
Med anledning av 600-års jubileet hände det massor av saker i Åtvidaberg. Aktiviteter och evenemang, lokala och regionala satsningar, spännande möten, tävlingar och nysatsningar syntes och hördes och kommer göra långsiktiga avtryck i hela vår kommun och vi ska fortsätta utveckla det som har varit bra till något ännu bättre. En jubileumstidning gjordes också som delades ut till hushållen i Åtvidabergs kommun samt distribuerades tillsammans med Corren till hushåll utanför kommunen samt till turistbyråer i länet med flera. Läs den gärna! Du hittar den i koloumnen till höger.

Firade med framåtanda
Vi firade med fokus på kreativitet, nytänkande och engagemang. Alla aktiviteter och alla som deltog strävade gemensamt mot målet: Fira med framåtanda!

Jubileumsåret startade redan på nyårsafton 2012 med fackeltåg, isskulptering, dans- och eldshow samt sång och musik på Gamla torget i Åtvidaberg. En återuppstånden Erik av Pommern gav extra glans åt tillställningen då han höll tal till invånarna om framtiden. Därefter avlöste aktiviteter och evenemang varandra under året. Det var allt från isracing på Bysjön, dansbandskväll, teater om Åtvidabergskaninerna och utställning av kopparverksmodellen till musikevenemang, filmproduktion, talangjaktstävling och gammaldags marknad med pumpatävling.  

I samband med jubiléet bjöd även kommunen in regionens skolor och tredjeklassare till en spännande och annorlunda skolresa. Över 300 elever genomförde resan, där barn och lärare under ledning av en utklädd guide fick kunskap om Åtvidaberg och vägledning genom historien, från dåtida brukssamhället fram till nutid och framtid.

En jubileumstidning togs fram under året som distribuerades till hushåll både i och utanför kommunen, turistbyråer och företag med flera. Läs den gärna! Du hittar den i kolumnen till höger.

Höjdpunkten för firandet, själva jubileumsdagen, sattes till lördagen den 4 maj. På Stortorget byggdes en stor scen där några av Sveriges mest kända artister uppträdde. Allmänheten bjöds på en specialkomponerad jubileumsbakelse och middag serverades på kvällen.

Under hösten fick Åtvidabergs kommun även besök av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia, som tillsammans med bland annat landshövding Elisabeth Nilsson fick en visning av kopparverksmodellen och en åktur i Åtvidabergsbilen från år 1911.

Aktiviteter lever vidare
Flera aktiviteter och samarbeten kommer att fortsätta att utvecklas även i framtiden. MUMS-lokalen, som gjordes i ordning till jubiléet kommer att vara kvar. Likaså kommer ”gammeldags marknad” att utvecklas vidare och isbanan på Bysjön kommer att plogas upp vintertid för skridskoåkning och isracing.

Kostnad
När allt räknats samman har kommunens kostnad för jubileet under året 2013 varit 2,7 miljoner kronor. Tack vare många ideella insatser under jubileet så har flera aktiviteter och evenemang kunnat genomföras till en låg kostnad. I högerkolumnen hittar du en länk som går till en lista där kan du se alla aktiviteter som genomfördes under 2013 och som ingick kostnaden för jubileet.

Bilder
Bilder från några av evenemangen under jubileumsåret kan du se om klickar i vänstermenyn på "bilder från evenemang"

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-03-03

Kontakt

Åtvidabergs kommun
0120-83 000

Erik av Pommerns sigill

Erik av Pommerns sigill
Bilden kommer ursprungligen från Brukskultur Åtvidaberg

Jubileumstidning

Film

Aktiviteter under jubileet

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se