Studieförbund

Om du vill lära dig mer inom något visst ämne så kanske studieförbund är något för dig. Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning. Studiecirklar, evenemang och olika projekt förkommer inom en rad olika ämnen.

Östergötlands Bildningsförbund är ett samarbete mellan länets studieförbund och folkhögskolor.

Kommunalt anslag till studieförbund

Studieförbund som är verksamma inom Åtvidabergs kommun kan ansöka om kommunalt anslag. Ansökan skall inkomma till Åtvidabergs kommun före sista april. Bidraget grundar sig på uppgifter om föregående års verksamhet.
Anslagen betalas ut under juni månad.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-08-11

Kontakt

Anna-Lena Grusell
Turism- och kulturchef
0120-833 06
0705-108 307
anna-lena.grusell-landenberg@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se