Kulturarvsplan

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kulturaktörer i Åtvidaberg tagit fram föreliggande förslag till Kulturarvsplan för Åtvidabergs kommun. Planen har även koppling till det regionala kulturarvsprogram som Kulturarv Östergötland tagit fram och som in sin tur utgör en precisering av det regionala utvecklingsprogrammet för Östgötaregionen 2020.

Syftet med kulturarvsplanen är bland annat att uppmärksamma och utnyttja det lokala kulturarvet. Kulturarvet är också en viktig resurs i samhällsplaneringen och kommunen har ett samordningsansvar bland lokala aktörer med olika roller inom kulturarvsarbetet. En kulturarvsplan som redovisar kommunens politiska viljeinriktning är ett viktigt instrument. Det är viktigt att hålla kulturarvsplanen och visionerna levande och aktuella. För att ta ställning till om den antagna planen fortfarande är aktuell krävs att den behandlas politiskt minst en gång varje mandatperiod.
Kultur- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde i mars 2011.
Kommunstyrelsen godkände förslaget till Kulturarvsplan den 27 april 2011 (Dnr 2011-KS0231).

Publicerad av: Sofia Lindstedt   
Senast ändrad: 2012-06-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se