Kulturföreningar

Åtvidaberg har ett stort kulturutbud inom alla möjliga genrer, till exempel konst, musik och teater. I föreningsregistret hittar du kontaktpersoner till alla föreningar.

Hembygdsrörelsen växte fram som en reaktion på de samhällsförändringar som uppstod till följd av industrialiseringen på 1800-talet. Åtvidaberg bildades den första hembygdsförening 1922. Sju hembygdsföreningar är idag verksamma i kommunen.

Hembygdsföreningar i Åtvidabergs kommun:
Björsäters Hembygdsförening
Grebo Hembygdsförening
Gärdserums Hembygdsförening
Halsebo-Kävlesbo Hembygdsförening
Hannäs Hembygdsförening
Yxnerums Hembygdsförening
Åtvids Hembygdsförening

Åtvidabergs konstförening
Åtvidabergs konstförening är en ideell förening som anordnar konstutställningar och föreläsningar. Varje vår inträffar Åtvidabergs konstrunda där konstnärer och hantverkare ställer ut sina verk.

Åtvidabergs fotoklubb
Åtvidabergs fotoklubb samlar personer med intresse av fotografering. I deras lokaler finns mörkrum och tillbehör för bildbehandling och bildvisning. De vill även genom fotografisk bild bevara kulturen i trakten. Klubben ger årligen ut en almanacka med fotografier från Åtvidaberg. De brukar även delta i Åtvidabergs konstrundor.

Körer

Joy Singers - är en gospelkör där alla får gå med, oavsett kunskap och erfarenhet.

Joyvoice – är en popkör för alla som vill sjunga oavsett kunskap, erfarenhet eller ålder.

Inom Åtvids pastorat finns flertalet körer för olika åldrar. I Åtvids församling finns följande körer:
Åtvids kyrkokör - uppträder på gudstjänster och konserter.
Åtvids kammarkör - även de uppträder på gudstjänster och konserter.
Klockarängskören - en seniorkör som sjunger sånger inom olika genre. Social samvaro är en viktig del.

Chorus Mix - kören riktar sig till ungdomar från 11 år och uppåt

Barnkörer - körerna riktar sig till barn mellan 7 och 10 år.

I Grebo, Björsätter och Hannäs/Gärdserum finns barnkörer. Du kan läsa mer om körerna och kontaktpersoner på Åtvids pastorats hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/atvidsforsamling/barnkorer

Musikkår

Åtvidabergs musikkår spelar marschmusik såväl som andra genrer vid många olika tillfällen.
Musikkårens webbplats: www.musikkaren.se

Skådespel
Det finns flera föreningar i Åtvidaberg som ägnar sig åt teaterverksamhet. Teater Traska, Respexet och Salfvedalsteatern bedriver amatörteatrar och sätter årligen upp föreställningar i Åtvidaberg, Grebo och Salfvedal med omnejd.

Publicerad av: Malin Forsling Parborg   
Senast ändrad: 2017-08-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se