Kris och extraordinär händelse - vad är det?

En kris är en händelse som påverkar många människor och som kräver skyndsamma åtgärder för kommun och landsting. För att klara av kriser behöver kommunen samarbeta med flera andra aktörer, såväl offentliga som privata.


Uttrycket extraordinär händelse används ibland i stället för kris. En extraordinär  händelse är en händelse som avviker från det normala och som kan innebära risk för allvarliga störningar i samhället. Till exempel kan ett elavbrott under den kalla åstiden drabba samhället hårdare än under sommaren, vilket kan göra att elavbrottet bedöms som en extraordinär händelse under vintertid. Kommuner brukar i allmänhet använda uttrycket extraordinär händelse eftersom begreppet används i den lag som styr kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser.

Det finns även andra typer av händelser som kan drabba kommunen men som inte benämns som extraoridnära. Det kan handla om olika former av störningar eller incidenter och det är händelser som kan hanteras inom verksamhetens ordinarie organisation eller kommunens krisledningsorganistaion

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se