Larm och akutinformation

Ring nödnummer 112 om du akut behöver:

 • Ambulans
 • Räddningstjänst/brandkår
 • Polis
 • Flygräddningstjänst
 • Sjöräddningstjänst
 • Fjällräddningstjänst
 • Flygambulans
 • Giftinformationscentralen
 • Socialjouren
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande läkare
 • Jourhavande sjuksköterska
 • Jourhavande barnmorska
 • Jourhavande tandläkare
 • Narkotikatipset
 • Djurambulans
 • Jourhavande veterinär
 • Miljöräddning till sjöss
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Respektera nödnumret 112 - ring inte 112 annat än i akuta nödsituationer.
Mer information om 112

Sjukvårdsupplysningen dygnet runt: 1177.
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt.

Telefonsjuksköterskorna på 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Vid akuta situationer gäller nödnumret 112 över hela landet.

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer.
Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna upplysningar till 113 13. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

När det inte är lika bråttom:

 • Läkemedelsupplysnin, helgfria vardagar kl. 08.00–20.00, 0771 - 46 70 10
 • BRIS - Barnens hjälptelefon: 116 111
 • Giftinformation: 08-331 231
 • Polisen i Linköping (Åtvidaberg): 114 14
 • Sjukvårdsrådgivning Östergötland, dygnet runt, alla dagar: 1177
  Sjukvårdsupplysningen är ett komplement till vårdcentraler och sjukhus i länet. Vänd dig i första hand till din fasta vårdkontakt.
 • Sjukvårdsrådgivning för abonnenter med texttelefon: 020-330 000
 • Läkare - se respektive sjukvårdsområde i Blå sidorna eller under "Läkare" i Gula sidorna, telefonkatalogen.
 • Jourhavande medmänniska/Röda Korset: 0771-900 800 (samtalet kostar bara ett lokalsamtal) Alla dagar klockan 14.00-22.00 .
 • Vi som mist någon mitt i livet: 0767-142 199 (medlemstelefon) eller www.Vimil.se
 • Vi som förlorat barn: www.vsfb.se
 • Jourhavande kompis: är en chattjour öppen vardagar klockan 18.00-22.00, helger 14.00-18.00.
 • Sociala jouren, Åtvidaberg: 013-207 526
 • Präst - se "Församlingsexpeditioner" i Gula Sidorna eller "Svenska kyrkan" i Rosa sidorna, telefonkatalogen.
 • Räddningstjänst/brandkår, Åtvidaberg: 010-480 40 00
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-17

Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med SOS Alarm tagit fram en film om hur du ska agera när du ringer det gemensamma nödnumret 112.
Se filmen

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se