Tjänsteman i beredskap, TiB

Kommunen ska oavsett tid på dygnet ha tilllgänglighet, beredskap och en förmåga att hantera händelser av varierande karaktär, t ex extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område. För att upprätthålla denna förmåga så finns en så kallad TiB-funktion som i Åtvidaberg sköts via Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-14

Länkar

Räddningstjänsten Östra Götaland, rtog.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.se

Din Säkerhet, Dinsakerhet.se

Krisinformation, krisinformation.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se