Styrel - att styra rätt vid elbrist

Styrel är ett system som inte påverkar vardagen utan endast tas i drift om det skulle uppstå kortsiktig brist på eleffekt. Det handlar om mycket sällsynta situationer som kan uppstå när efterfrågan på el är större än möjligheten att producera eller importera el. Då måste delar av elnätet kopplas från för att prioritera el till samhällsviktig verksamhet där liv och hälsa prioriteras högst.

Det har hittills aldrig hänt att det har blivit elbrist i Sverige men det har varit nära vid ett par tillfällen.

Vad som händer om Styrel tas i drift är att vissa verksamheter och bostäder har el och andra inte. Om det blir ett längre elavbrott kommer elförsörjningen att rotera, det vill säga man turas om att få el tills bristsituationen är löst.

För mer information om Styrel besök gärna Länsstyrelsens hemsida eller Energimyndighetens hemsida.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-10-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se