Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor och kriser som kräver snabba beslut och effektiva insatser. I räddningstjänstens uppgifter ingår att upprätta en beredskap för att begränsa skador på människor, egendom och miljö när en olycka eller kris inträffar.

Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst, antingen i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. I Åtvidabergs kommun ansvarar Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) för räddningsinsatserna i samband med olyckor och kriser. Exempel på händelser som RTÖG ansvarar för är bränder, översvämningar och kemikalieutsläpp.

Räddningstjänsten Östra Götaland är ett regionalförbund med gemensam räddningstjänst för fem kommuner i länet. RTÖG arbetar utöver det operativa räddningsarbetet bland annat med att ta fram handlingsplaner för att förebygga olyckor, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Det finns även räddningstjänst på statlig nivå. Exempel på statlig räddningstjänst är polisens fjällräddningstjänst och Kustbevakningens miljöräddningsinsatser ute till havs.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-14

Länkar

Räddningstjänsten Östra Götland, rtog.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.se

Din Säkerhet, Dinsakerhet.se

Krisinformation, krisinformation.se

Kustbevakningen, kustbevakningen.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se