Kommunens krisberedskap

Åtvidabergs kommun ansvarar för de invånare som bor, vistas eller befinner sig på besök i kommunen, såväl under normala förhållanden, som under en kris. Under en krissituation har kommunen också ansvaret för att verksamheter inom kommunen fungerar, såsom äldreomsorg, skola, räddningstjänst, fjärrvärme och vattenförsörjning.

Under en kris har kommunen ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att kommunen ska (om så behövs) samverka med andra kommuner, länsstyrelsen, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp. Beroende på hur stor krisen är avgör hur många andra aktörer och organisationer som blir inblandade i händelsen. Vid en olycka där fler kommuner drabbas samtidigt blir länsstyrelsen ansvarig för att samordna arbetet på regional nivå.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-06-29

Länkar

Msb.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

krisinformation.se(information från svenska myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga)

DinSäkerhet.se (DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.)

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se