Integrationspeng för föreningar

Vilket syfte har integrationspengen?

Kommunen vill främja föreningarnas möjligheter att bidra till inkludering av exempelvis asylsökande och nyanlända i Åtvidaberg. Redan idag arrangerar också många föreningar i kommunen aktiviteter som främjar inkludering och skapar naturliga möten i vardagen. Det betyder att föreningar kan söka integrationspengen för både genomförda och pågående aktiviteter under året samt framtida aktiviteter.

Vem kan söka?

Stödet riktar sig endast till föreningar. Integrationspengen kan sökas av all föreningsverksamhet; kultur, idrott eller andra intresseområden och fritidsaktiviteter.

Varifrån kommer pengarna och när betalas de ut?

Pengarna är ett extra statligt stöd till kommuner av engångskaraktär som kan och bör användas långsiktigt i verksamheten.

Vad kan föreningarna erbjuda? Och hur?

Inspireras av exempel på verksamhet i andra orter som skapandet av mötesplatser, utbildningstillfällen och språkhjälp. Inget är för stort eller för litet.

Integration på landsbygden i Örnsköldsvik

Föreningsliv i centrum när Vimmerby tar emot nyanlända

SKL:s idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Publicerad av: Patrick Friberg   
Senast ändrad: 2018-02-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se