Aktivitetspark i Långbrottsområdet

Långbrottsområdet

En aktivitets- och friluftspark med kulturscen ska skapas på Långbrottsområdet. Genom en medborgardialog vill kommunen samla in dina åsikter och synpunkter. Parken ska vara till för alla olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats över generationsgränser.

Åtvidabergs kommun fick i december 2016 bidrag från Boverket för att skapa en aktivitets- och friluftspark med kulturscen på Långbrottsområdet. Boverkets stöd på 2,1 miljoner kronor är hälften av den totala kostnaden för parken, som är beräknad till 4,2 miljoner kronor. Parken beräknas stå klar senast i oktober 2018.

Workshops med möjlighet att påverka området
Under mars månad fanns möjlighet för dig som invånare att via enkät lämna förslag på vad du önskar ska finnas i aktivitets- och friluftsparken. Utifrån enkätsvaren tas material fram till workshops som hålls 24,25 och 27 april 2017 där du kan ge uttryck för dina tankar om förslagen och komma med egna idéer om hur vi på bästa sätt kan nyttja området. Målet med workshopen är att samla in åsikter, synpunkter och idéer från dig som bor i området.
Workshopstillfällena är nu över.

Parken ska vara välkomnande för alla olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats för alla oavsett ålder, intressen, kön, mm. Platsen för aktivitetsparken är där Långbrottsskolan tidigare låg.

Allmän röstning av förslagen
Omröstningen är avslutad och alternativ 1 vann.

Mer information om alternativ 1 finner du genom att klicka på länken.

Alternativ 1PDF


Publicerad av: Patrick Friberg   
Senast ändrad: 2018-01-25

Kontakt

Patrick Friberg
Projektledare
patrick.friberg@atvidaberg.se

Robert Sammons
Projektledare
robert.sammons@atvidaberg.se

  

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se