Åtvidabergs kommun

Omröstning

Kommunen kommer att skapa en aktivitets- och friluftspark med kulturscen i Långsbrottsområdet. Nu har du möjlighet att vara med och utforma området!

 

Nu är det dags att rösta på den slutgiltiga utformningen av aktivitetsparken.
Från och med lördagen 17 juni ända fram till måndagen 17 juli kommer omröstningen att finnas här på hemsidan.

I augusti kommer det vinnande alternativet att presenteras och under hösten påbörjas arbetet i området.

Parken ska vara välkomnande för alla olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats för alla oavsett ålder, intressen, kön, mm. Platsen för aktivitetsparken är där Långbrottskolan tidigare låg.

Parken beräknas stå klar senast i oktober 2018

Omröstningen är ett sista steg i en omfattande medborgardialog som lett fram till tre alternativ. Mer information om dessa alternativ och deras utformning.PDF

Alternativ 1PDF (.pdf)

Alternativ 2PDF (.pdf)

Alternativ 3PDF (.pdf)

 

Viktigt att du läser igenom dokumentet innan du röstar.

Välkommen att lämna din röst!

OBS! Du röstar genom att klicka på alternativen här under. För mer information om alternativen öppnar du dokumentet här till höger under filer!

 

 

Omröstningen är avslutad

Publicerad av: Patrick Friberg   
Senast ändrad: 2017-07-18

Filer


Öppna nedanstående dokument för att läsa mer om de olika alternativen.

 

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se