Flyktingsituationen

Här har vi samlat information om flyktingsituationen. Vi vill vara tydliga med att vi samarbetar med myndigheter, organisationer och andra kommuner för att ge en samlad bild och det innebär att vi inte "äger" all information utan i vissa fall förmedlar information.


Migrationsverket har ansvar för att pröva asyl för de flyktingar som kommer till Sverige och ansvarar för att en person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om han eller hon inte ordnat det själv.

Samverkan

Tillsammans med övriga kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region Östergötland, Försvarsmakten, Räddningstjänsten Östra Götaland och Polisen så ingår Åtvidabergs kommun i "Samverkan Östergötland" där man tillsammans jobbar aktivt med frågor som rör flyktingar.  

Migrationsverket kan öppna boenden med kort varsel

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas. Eftersom antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer behövs därför boenden med kort varsel. Migrationsverket måste både öppna fler boenden och flytta in asylsökande snabbare än vanligt. Behovet är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in. Migrationsverket hoppas på din förståelse för detta när/om boende blir aktuellt i Åtvidaberg.

Ensamkommande barn

Cirka en tredjedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

Flera aktörer hjälper asylsökande

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till på både nationell, regional och kommunal nivå. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.

Guide till svenska samhället
Är man ny i ett land så är frågorna många och informationsbehovet stort. På länsstyrelsernas gemensamma webbportal, www.informationssverige.se, finns relevant, uppdaterad och översatt information om svenska samhället. Informationssverige.se vänder sig i första hand till den som är asylsökande eller nyanländ i Sverige.

Information in other languages to you who wish to apply for asylum in Sweden

(Information from Migrationsverket)

ArabiskaPDF  
FarsiPDF
DariPDF
EngelskaPDF
SvenskaPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-12-06

Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Nationell lägesbild

Länsstyrelsen i Östergötland: Mottagande av asylsökande

Migrationsverket hemsida: Fakta om uppehållstillstånd och migration

Migrationsverket: Hur går asylprocessen till?

Länsstyrelsen: Guide till svenska samhället, informationsverige.se

Dokument

Informationsblad om asylprocessen på arabiskaPDF

Informationsblad om asylprocessen på dariPDF

Informationsblad om asylprocessen på engelskaPDF

Informationsblad om asylprocessen på farsiPDF

Informationsblad om asylprocessen på svenskaPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se