Folkhälsa

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det brukar sägas att en hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande är utvecklingen av hälsan i befolkningen. Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolknings hälsotillstånd. Den tar hänsyn till såväl nivån som fördelningen av hälsa. En god folkhälsa innebär därför att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Lokalt folkhälsoarbete

Åtvidabergs kommun ansvarar för flera av de välfärdstjänster som ur ett livscykelperspektiv har mycket stor påverkan på befolkningens hälsa. Det handlar till exempel om hur social omsorg och skola fungerar. Om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Eller i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter som på olika sätt främjar hälsan.

I Åtvidabergs kommun jobbar vi för en god folkhälsa eftersom vi tror att det är bra för både individen och samhället. Om vi inte satsar pengar på människors hälsa måste vi förr eller senare lägga pengar på deras ohälsa.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se