Åtvidaberg, planer från 2000-talet

Gällande planer
FastställelsedatumNamnPlankartaBeskrivning
2000-02-21Ändring av detaljplanen för område väster om Vasavägen LänkPDFLänkPDF
2001-04-09Detaljplan för Edbergafältet m.m LänkPDFLänkPDF
2001-04-26Detaljplan för Riksväg 35 genom Åtvidabergs samhälle LänkPDFLänkPDF
2001-05-28Ändring av detaljplanen för Västantorpsområdet LänkPDFLänkPDF
2001-07-17Områdesbestämmelser för Facetten, Åtvidaberg 6:13 m.flLänkPDFLänkPDF
2002-01-24Detaljplan för Eksågen LänkPDFLänkPDF
2002-03-25Områdesbestämmelser för golfbanan i Åtvidaberg (del av Åtvidaberg 5:8 m.fl)LänkPDF 
2002-07-17Detaljplan för kvarteren Signalen och Prästängen LänkPDFLänkPDF
2002-09-20Detaljplan för kvarteret Stallet med omgivningLänkPDFLänkPDF
2002-09-20Detaljplan för TröskanLänkPDFLänkPDF
2002-11-18Detaljplan för Kopparverket 2-6 m.m LänkPDFLänkPDF
2002-12-20Detaljplan för StortorgetLänkPDFLänkPDF
2003-05-20Detaljplan för Gymnastiken LänkPDFLänkPDF
2003-06-23Detaljplan för Marknadsbodarna m.m LänkPDFLänkPDF
2003-07-17Ändring av detaljplanen för del av Garpa-områdetLänkPDFLänkPDF
2003-09-10Detaljplan för Fågelsångsrondellen, Riksväg 35 LänkPDFLänkPDF
2003-10-25Detaljplan för kvarteret Villan LänkPDFLänkPDF
2003-12-10Ändring av detaljplanen för Basthagen II, del av område C LänkPDFLänkPDF
2003-12-29Detaljplan för VerksgatanLänkPDFLänkPDF
2004-12-27Detaljplan för Kopparverket 1 m.fl LänkPDFLänkPDF
2005-12-24Detaljplan för bostäder inom kvarteret Skolköket 1 m.fl LänkPDFLänkPDF
2006-01-18Detaljplan för Åtvidaberg 3:7, 3:14, och del av 3:2 LänkPDFLänkPDF
2006-07-19Detaljplan för Östantorp, Åtvidaberg 6:35 m.fl LänkPDFLänkPDF
2006-09-19Detaljplan för Hanverkaren 4 och 5 m.fl LänkPDFLänkPDF
2007-07-20Detaljplan för del av Åtvidaberg 6:6 LänkPDFLänkPDF
2008-02-12Detaljplan för Skogskyrkogården, del av Åtvidaberg 6:25 LänkPDFLänkPDF
Publicerad av: Anna Karlin   
Senast ändrad: 2015-05-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se