Åtvidaberg, planer från 2000-talet

Gällande planer

Fastställelsedatum

Namn

Plankarta

Beskrivning

2000-02-21

Ändring av detaljplanen för område väster om Vasavägen

LänkPDFLänkPDF

2001-04-09

Detaljplan för Edbergafältet m.m

LänkPDFLänkPDF

2001-04-26

Detaljplan för Riksväg 35 genom Åtvidabergs samhälle

LänkPDFLänkPDF

2001-05-28

Ändring av detaljplanen för Västantorpsområdet

LänkPDFLänkPDF

2001-07-17

Områdesbestämmelser för Facetten, Åtvidaberg 6:13 m.fl

LänkPDFLänkPDF

2002-01-24

Detaljplan för Eksågen

LänkPDFLänkPDF

2002-03-25

Områdesbestämmelser för golfbanan i Åtvidaberg (del av Åtvidaberg 5:8 m.fl)

LänkPDF

LänkPDF

2002-07-17

Detaljplan för kvarteren Signalen och Prästängen

LänkPDFLänkPDF

2002-09-20

Detaljplan för kvarteret Stallet med omgivning

LänkPDFLänkPDF

2002-09-20

Detaljplan för Tröskan

LänkPDFLänkPDF

2002-11-18

Detaljplan för Kopparverket 2-6 m.m

LänkPDFLänkPDF

2002-12-20

Detaljplan för Stortorget

LänkPDFLänkPDF

2003-05-20

Detaljplan för Gymnastiken

LänkPDFLänkPDF

2003-06-23

Detaljplan för Marknadsbodarna m.m

LänkPDFLänkPDF

2003-07-17

Ändring av detaljplanen för del av Garpa-området

LänkPDFLänkPDF

2003-09-10

Detaljplan för Fågelsångsrondellen, Riksväg 35

LänkPDFLänkPDF

2003-10-25

Detaljplan för kvarteret Villan

LänkPDFLänkPDF

2003-12-10

Ändring av detaljplanen för Basthagen II, del av område C

LänkPDFLänkPDF

2003-12-29

Detaljplan för Verksgatan

LänkPDFLänkPDF

2004-12-27

Detaljplan för Kopparverket 1 m.fl

LänkPDFLänkPDF

2005-12-24

Detaljplan för bostäder inom kvarteret Skolköket 1 m.fl

LänkPDFLänkPDF

2006-01-18

Detaljplan för Åtvidaberg 3:7, 3:14, och del av 3:2

LänkPDFLänkPDF

2006-07-19

Detaljplan för Östantorp, Åtvidaberg 6:35 m.fl

LänkPDFLänkPDF

2006-09-19

Detaljplan för Hanverkaren 4 och 5 m.fl

LänkPDFLänkPDF

2007-07-20

Detaljplan för del av Åtvidaberg 6:6

LänkPDFLänkPDF

2008-02-12

Detaljplan för Skogskyrkogården, del av Åtvidaberg 6:25

LänkPDFLänkPDF
Publicerad av: Martin Trpkovski   
Senast ändrad: 2018-02-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se