Byggnation flerbostadshus

Vi växer och behöver nya bostäder!

Åtvidabergs kommun är en växande kommun. Kommunen har ett attraktivt läge som bostadsort med närhet till storstädernas arbetsmarknad genom goda kommunikationer. Vi har en befolkningsprognos fram till 2025 som visar att vi kommer att bli fler invånare varje år, med en total ökning på drygt 200 invånare.

Behov av nybyggnation
Det är redan idag stor efterfrågan på bostäder både i tätorten Åtvidaberg och i exempelvis Grebo och Björsäter. Det finns behov av nybyggnation av framförallt flerbostadshus, främst hyresrätter men även bostadsrätter. Vi ser även att behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder är stort framför allt för de något äldre åldersgrupperna som letar efter en mer lättskött bostad.

Mark i attraktiva områden
Åtvidabergs kommun har ett flertal markområden i attraktiva bostadsområden med färdiga detaljplaner för flerbostadshus. Vi välkomnar samarbeten med byggföretag som är intresserade av bostadsbyggnation och uppmuntrar särskilt byggnation av hyresrätter.

Kommunen arbetar strategiskt med markförvärv och förtätning i tätort för att också kunna möta efterfrågan på villatomter från privatpersoner. Vi välkomnar även privata fastighetsägare som har attraktiv mark för villabebyggelse.

Välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen så berättar vi mer om våra ambitioner att skapa bra bostäder för våra kommuninvånare.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-07-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se