Energideklaration för byggnader

Boverkets hemsida kan du läsa om vilka byggnader som ska deklareras, när det ska ske och vilka undantag som finns. Det är ägaren av byggnaden som är ansvarig för att deklaration sker och att resultatet finns tillgängligt på en väl synlig plats i byggnaden.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-07-06

Kontakt

Kontakta oss gärna via bygglovskontoret@atvidaberg.se

Johan Älvedal
Verksamhetschef byggkontoret
0120-831 14
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Hossam Mohammad
Byggnadsinspektör
0120-831 64
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Maria Andersson
Bygglovshandläggare
0120-831 61
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se