Avgifter

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur hög avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.
 
Här följer några exempel:
Nybyggnad av byggnad 200-299 kvm: 18.000-25.000 kr inom plan
Skärmtak 15-30 kvm: 1.966 kr
Inglasning av uteplats/uterum: 2.530 kr
Garage < 50 kvm: 2.352 kr
Garage > 50kvm: 4.773 kr
Burspråk: 2.140 kr
Takkupa: 2.280 kr
Växthus > 15 kvm men < 50 kvm: 2.140 kr

Amälan (icke lovpliktig åtgärd):
Eldstad: 880 kr/st

För mer uppgifter om taxor och avgifter är du välkommen att kontakta Byggkontoret.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-07-06

Kontakt

Kontakta oss gärna via bygglovskontoret@atvidaberg.se

Johan Älvedal
Verksamhetschef byggkontoret
0120-831 14
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Hossam Mohammad
Byggnadsinspektör
0120-831 64
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Maria Andersson
Bygglovshandläggare
0120-831 61
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se