Landsbygden

Det finns flera sätt att skaffa bredband i Åtvidaberg. Inom stora delar av kommunen finns möjlighet till bredband via telefonnätet, så kallad ADSL. Täckningen för denna ser du på kartan här bredvid. Om du vill koppla upp dig till detta kontaktar du valfri telefonoperatör.

Utbyggnad

Just nu pågår också en stor utbyggnad av bredband via fiber i Åtvidabergs kommun. Stam- och accessnät sträcker sig från Gistad i Linköpings kommun, via Grebo och Björsäter ner till Hannäs i södra Åtvidaberg. Vidare har stam- och accessnät byggts från Åtvidaberg mot Drängsbo och vidare till Yxnerum. Utbyggnad har gjorts möjlig genom kommunala medel samt medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Post- och Telestyrelsen samt stödmedel från Europeiska Jordbrukfondens landsbygdsutveckling.

På underliggande sidor hittar du aktuell information om pågående arbeten och om hur du ansöker om att bli ansluten.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-09-15

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se