Bredband - Fiber för framtidens kommunikation

Anslutning

Så här ansluter du dig i tätorten
Så här ansluter du dig på landsbygden

Uppgifterna kan skilja sig åt beroende på om du bor i tätorten eller landsbygden och i eget hus, hyr lägenhet eller är fastighetsägare. Därför har vi delat upp den detaljerade informationen i tätort/landsbygd för att göra det enklare. Du hittar de olika flikarna i menyn till vänster eller under Intresseområde i högersplaten. Likaså hittar du svar på de vanligaste frågorna (FAQ).

Bakgrund

Åtvidabergs kommun beslutade i början av 2000-talet att bygga ett eget fibernät (stadsnät) så att alla invånare i kommunen ska få möjlighet att på ett modernt vis koppla upp sig mot nätet, med hjälp av fiberanslutning.

Syftet med fibernedläggningen är att du som medborgare på ett framtidssäkrade sätt ska få tillgång till modern och snabb kommunikation. Med fiber till fastigheten har du säkrat möjligheten för hela hushållet att kunna ta till sig befintliga och kommande samhällstjänster, information och teknik.

Nuläge

Idag är över 2000 villor ansluten till kommunens öppna fibernät och byggnation fortsätter med cirka 700 till som ska anslutas under vinter 2017/vår 2018.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-24

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Blanketter och avtal rörande anslutning i tätort skickas till:
Kommunalförbundet ITSAM Storgatan 36 A 590 36 KISA

Bredbandstjänster och anslutning
Åtvidabergsportalen

Intresseområde

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se