Formulär för klagomål inom skol- och förskoleverksamheten
Detta formulär kan användas för att skicka in klagomål angående skola eller förskola eller skolbarnsomsorg i Åtvidabergs kommun. Ditt meddelande skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen som registerar och diarieför ditt ärende och skickar det vidare till berörd rektor eller förskolechef för handläggning.
Dina personuppgifter
(Var vänlig fyll i dina personuppgifter nedan)
User information
Har du skyddade personuppgifter *Beskrivning av ärendet


Pågår det din anmälan gäller fortfarande?


Vilket barn/elev gäller din anmälan?

Vem eller vilka har du haft kontakt med på förskolan eller i skolan?


Har händelsen anmälts till eller hanterats av någon utanför skolan?


Bifogade handlingar

Skriv in texten som visas i bilden nedan: *
OBS!
Vissa obligatoriska uppgifter är markerade med en röd asterix (*) i formuläret ovan. Dessa måste du fylla i för att att din anmälan ska kunna skickas vidare till Barn- och utbildningsförvaltningen.