Kontakt

Samtlig personal kan  nås via email enligt förnamn.efternamn@atvidaberg.se

Expedition

Skolans expedition är bemannad 8.00-14.00

Skolassistent nås på telefon 0120-833 11

Skolans adress:

Alléskolan
Adelsnäsvägen 15
597 31 Åtvidaberg

Skolledning

Rektor Åk 7-9, Sara Algulin nås på telefon 0120-833 12 alt 072-238 34 02

Bitr Rektor Åk 7-9, Claes Jakobsson nås på telefon 0120-833 10

Rektor Åk 4-6 och Fritidshem, Jenny Enerby nås på telefon 0120-833 49

Rektor Grundsärskola, Åsa Strömberg nås på telefon 070-381 21 73

Arbetslag

Arbetslag 7 0120-833 18
Arbetslag 8 0120-833 17
Arbetslag 9 0120-833 26

Studie och yrkesvägledare

Maria Nord nås på telefon 0120-833 22

Skolsköterska

Åsa Kjell nås på telefon 0120-833 19

Kurator

Malin Stark nås på telefon 0120-833 20

Specialpedagog

Stefan Österberg stefan.osterberg@atvidaberg.se

Skoldatatek

Christina Holmén Hägerdal christina.holmen-hagerdal@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-01-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se