Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande

Skolan har ett uppdrag att utveckla olika förmågor hos eleverna.

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige­nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” Ur Läroplanen Lgr 11

Att arbeta med företagsamhet och entreprenörskap i skolan innebär inte att alla elever förväntas starta företag när de blir stora. Vi tror dock att elever som fått möjlighet att utveckla förmågorna ovan har goda chanser att klara sig bra på den framtida arbetsmarknaden, en arbetsmarknad som ingen idag kan säga hur den kommer att se ut.

På Alléskolan skapar vi tillsammans en kultur där det är okej att ta risker, att misslyckas och att lyckas. Vi lyfter fram det goda exemplet i vardagen och inspireras till nya framgångar.

På Alléskolan vill vi stimulera de entreprenöriella förmågorna genom ett nära samarbete med företag och föreningar i Åtvidaberg. För oss är det viktigt att öppna upp skolan och vara en del av omvärlden.

Under Studie och yrkesvägledning hittar du en beskrivning av studie och yrkesvägledningen på Alléskolan och en plan för årskurs 7-9

Skulle du vilja bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar för Alléskolans elever att utveckla dessa förmågor? Kanske skulle du kunna tänka dig att besöka en klass och berätta om ditt yrkesval? Eller vad det innebär att driva ett företag? Kanske kan våra elever bidra med ett helt nytt perspektiv på en uppgift eller ett problem som ett företag brottas med (och eleverna få ett verkligt uppdrag som efterfrågas av någon).
 
Välkommen att höra av dig till Studie och yrkesvägledare Maria Nord.

Publicerad av: Sara Algulin   
Senast ändrad: 2017-06-01

Kontakt

Studie och yrkesvägledare
Maria Nord maria.nord@atvidaberg.se

Länkar

Framtidsfrön - förening som arbetar för en företagsam skola

Ung företagsamhet

YRMIS - för elever och lärare som ett stöd i studie och yrkesvägledningen

Entreprenörskap i skolan - Skolverkets webbplats

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se