Grundskola inklusive förskoleklass

Grundskolan är en obligatorisk skolform som omfattar nio år. De allra flesta väljer också att gå i förskoleklass när de är sex år. Det är ett frivilligt år som förbereder barnen inför grundskolan.

På sidorna under grundskola hittar du information om våra skolor och verksamheter. I högerspalten finns länkar till bl a läsårstider, verksamhetsplan och försäkringar.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-05-23

Kontakt

Alléskolan 4-6
Jenny Enerby
Rektor
0120-833 49 jenny.enerby@atvidaberg.se

Alléskolan 7-9
Sara Algulin
Rektor
0120-833 12
sara.algulin@atvidaberg.se

Björsäter skola
Annika Görefält
0120 835 25

Centralskolan
Maria Gullquist
Rektor
0120 - 833 64 maria.gullquist@atvidaberg.se

Grebo skola
Annika Görefält
0120 835 25

Läsårstider

Tjänster

Kravnivåer
För att skapa tydlighet om skolans uppdrag och vad som förväntas av eleverna, har vi preciserat kravnivåer för de olika ämnena i grundskolan.  

Grundskolans timplanPDF visar hur många timmar en elev får i respektive ämne år för år.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se