Grundskola inklusive förskoleklass

Grundskolan är en obligatorisk skolform som omfattar nio år. De allra flesta väljer också att gå i förskoleklass när de är sex år. Det är ett frivilligt år som förbereder barnen inför grundskolan.

På sidorna under grundskola hittar du information om våra skolor och verksamheter. I högerspalten finns länkar till bl a läsårstider, verksamhetsplan och försäkringar.

Publicerad av: Maria Engström   
Senast ändrad: 2017-02-20

Kontakt

Alléskolan 4-6
Jenny Enerby
Rektor
0120-833 49 jenny.enerby@atvidaberg.se

Alléskolan 7-9
Sara Algulin
Rektor
0120-833 12
sara.algulin@atvidaberg.se

Björsäter skola
Tf Rektor
0120-835 25

Centralskolan
Maria Gullquist
Rektor
0120 - 833 64 maria.gullquist@atvidaberg.se

Grebo skola
Tf Rektor
0120-835 25

Läsårstider

Tjänster

Kravnivåer
För att skapa tydlighet om skolans uppdrag och vad som förväntas av eleverna, har vi preciserat kravnivåer för de olika ämnena i grundskolan.  

Grundskolans timplanPDF visar hur många timmar en elev får i respektive ämne år för år.

Olycksfallsförsäkring:
försäkringsvillkor PDF

och blankett för skadeanmälanPDF

LedighetsansökanPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se