Fritidshem

Brukarundersökning 2015

Under maj och juni genomförde Barn - utbildningsförvaltningen en brukarenkät för att ta del av vårdnadshavares uppfattningar om kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Med utgångspunkt i resultatet av undersökningen har nya utvecklingsområden ramats in för särskilt fokus i berörda verksamheter. Ett stort tack riktas till samtliga vårdnadshavare som bidragit i studien.

Här kan du ta del av resultatet för brukarundersökning 2015- FritidshemPDF.

För elever som bor i Falerumsområdet, erbjuds i första hand fritidshemsplats på den skola som barnen går. För de barn som behöver omsorg, men av någon anledning inte kan bli lämnade eller hämtade av sina föräldrar i Åtvidaberg, erbjuds som ett alternativ, omsorg på förskolan i Falerum.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-01-11

Kontakt

Allè fritidshem
Jenny Enerby
Rektor 
0120-833 49 jenny.enerby@atvidaberg.se

Centralskolans fritidshem
Maria Gullquist
Rektor
0120-833 64  maria.gullquist@atvidaberg.se

Grebo och Björsäter fritidshem
Rektor
0120-835 25

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se