Sandtagets förskola

- Äventyr som lockar till kunskap och lärande

Äventyrspedagogik syftar till att utveckla barnens kunskaper och värden, det enskilda barnet som individ, och barnens förmåga att kommunicera och umgås i grupp.

På Sandtagets förskola jobbar vi med sagoäventyr där vi utgår från en berättelse som har koppling till ett tema som barnen arbetar med. Genom sagan får barnen ett uppdrag som de tillsammans, och med stöd av varandra, ska klara av för att lyckas.

Sagoäventyret är spännande med konkreta upplevelser som engagerar barnens känslor. De upplever med hela kroppen och många av sina sinnen. Vi använder utemiljön med naturen som en plats för upplevelser och lärande. I äventyret tas barnens fantasi, motorik, känslor, intellekt och sociala förmåga i bruk och utvecklas.

Blogg

Sandtagets förskolas blogg kan du följa vad som händer på förskolan.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-08-11

Kontakt

Lena Karsson-Bergholtz
Förskolechef 
0120-833 30
lena.karlsson-bergholtz@atvidaberg.se

Hillevi Säberg
Bitr.förskolechef
0120-833 48 hillevi.saberg@atvidaberg.se

Avdelningar:
Kartan och Kompassen
0120-832 70

Labyrinten
0120-833 61

Luftballongen och Äventyret 0120-833 66

Forskaren och Uppfinnaren
0120-832 56

Köket 0120-833 62 sandtag.koket@atvidaberg.se

Sandtagets förskola
Sandgatan 1
597 40 Åtvidaberg

Dokument

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se