Långbrotts förskola

Långbrott är en modern förskola med fantastisk miljö för barnen. Både inom- och utomhusmiljö är stimulerande och inbjuder till lek, kreativitet och lustfyllt lärande.

På Långbrotts förskola arbetar vi Reggio Emilia inspirerat. Lyssnande, pedagogisk dokumentation och reflektion är några av filosofins kännetecken, liksom att se på olikhet som något värdefullt. Skolan är byggd med t ex ateljé inomhus där barnen får möjlighet att skapa, baka och utveckla sin fantasi. Här finns även ett större torg med möjligheter till att skapa olika rum och miljöer samt en scen för uppträdande.

Vi ser på barnen som självständiga och kompetenta individer som lär i samspel med varandra. Vi arbetar med teman som mynnar ut i olika projekt som utgår från barnens intressen, där vi tillsammans med barnen har ett reflekterande arbetssätt och fungerar som medforskare. Det innebär att vi med hjälp av barnens frågor kan tillföra nytt material eller nya utmaningar i syfte att leda barnets utveckling framåt.

Blogg

Långbrotts förskolas blogg kan du följa vad som händer på förskolan.

Publicerad av: Maria Lindholm   
Senast ändrad: 2018-03-08

Kontakt

Lena Karlsson-Bergholtz
Förskolechef
0120-833 30
lena.karlsson-bergholtz@atvidaberg.se

Hillevi Säberg
Bitr.förskolechef
0120-833 48
hillevi.saberg@atvidaberg.se

Jenny Hoogenboom
Administratör
0120-831 77
jenny.hoogenboom@atvidaberg.se

Avdelningar
Månen
0120-832 42
072-235 95 11
central.manen@atvidaberg.se

Stjärnan
0120-832 42
072-241 72 92
central.stjarnan@atvidaberg.se

Kometen
0120-832 41
072-242 33 79
central.kometen@atvidaberg.se

Galaxen
0120-832 41
072-244 23 25
central.galaxen@atvidaberg.se

Regnbågen
0120-832 40
072-246 83 43
central.regnbagen@atvidaberg.se

Vintergatan
0120-832 40
072-242 48 21
central.vintergatan@atvidaberg.se

Solen
070-388 31 73
central.solen@atvidaberg.se

Molnet
072-240 68 00
central.molnet@atvidaberg.se

Köket
0120-833 41
central.koket@atvidaberg.se

Långbrotts förskola   Sunnebovägen 15                  597 50 Åtvidaberg

Dokument

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se