Förskola

Förskolan är en egen skolform för barn mellan 1-5 år och är den första delen i vårt skolsystem. Förskolans uppgift är att bedriva en reglerad pedagogisk verksamhet i samspel med en god omsorg. Fokusområden är språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt barns inflytande.

För barn från 6 år till vårterminen det år barnet fyller 13 år erbjuds fritidshemsverksamhet.

Studiedagar
Fyra dagar om året har de flesta förskolorna och fritidshemmen stängt för personalens fortbildning. För de som inte kan ordna barnomsorgen på egen hand dessa dagar, erbjuds barnomsorg på enstaka platser. Följande datum är studiedagar under 2017.

9 januari
24  maj
21 augusti
6 oktober

Brukarundersökning 2015
Under maj och juni 2015 genomförde Barn - utbildningsförvaltningen en brukarenkät för att ta del av vårdnadshavares uppfattningar om kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Här kan du ta del av resultatet för brukarundersökning 2015 - förskolaPDF.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-02-27

Kontakt

Förskolorna i Centrala området samt Falerum
Lena Karlsson-Bergholtz 
Förskolechef
0120-833 30
lena.karlsson-bergholtz@atvidaberg.se

Hillevi Säberg
Bitr.förskolechef
hillevi.saberg@atvidaberg.se

Förskolorna i Björsäter samt Grebo
Ulla Sundén 
Förskolechef 
0120-835 26 ulla.sunden@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se