Barn och utbildning

Skolans uppdrag styrs av nationella styrdokument och lagar. Utgångspunkten är alla barn och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden.

Vision

Åtvidabergs förskolor och skolor ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet och vara en självklar aktör i utvecklingen av ett Åtvidaberg med framåtanda. Vi utvecklar människor som är väl förberedda att hantera livet och ständigt vill lära mer.

Verksamhetsplan

För att göra en bra verksamhet ännu bättre fokuserar vi på tre övergripande områden i vårt systematiska kvalitetsarbete och i vår verksamhetsplan. Dessa områden är:

  • Nöjda elever och föräldrar
  • Bästa möjliga lärande
  • Engagerad och kompetent personal
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se