Renhållningstaxa

Renhållningstaxan täcker de avgifter som uppkommer för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Den täcker även kostnader för drift av Korshults avfallsanläggning, mottagning och omhändertagande av hushållens farliga avfall, information, kundtjänst, personal och övrig administration.

Renhållningstaxa för 2015 finns att ladda ner här till höger.

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2015-01-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se