Grovavfall från hushåll

Med grovavfall menas sådant avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men är tungt, skrymmande eller i övrigt inte är lämpligt att samla in i soptunnan, t ex möbler, cyklar, husgeråd m.m.

Grovavfall kan lämnas sorterat vid Korshults återvinningscentral.

En- och tvåbostadshus för permanentboende får även hämtning av grovavfall på ordinarie hämtningsdag vid fyra tillfällen per år. 

Grovsophämtning sker under 2018 följande veckor:
vecka 11-12
vecka 21-22
vecka 33-34
vecka 43-44

Extra hämtning därutöver kan beställas via kundtjänst mot avgift enligt taxa.

Grovavfall som ska hämtas ska buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Märk avfallet så att det framgår att det är grovavfall som ska hämtas. Avfallet ska vara sorterat i brännbart och ej brännbart. Varje enhet får maximalt ha längden 1,2 meter och väga maximalt 15 kilogram om inte annat överenskommes.

OBS! Lämna inte farligt avfall eller elavfall som grovsopor. Detta ska lämnas separat vid Korshults återvinningscentral.

Vad som gäller för dig som bor i flerfamiljshus får du veta av din hyresvärd.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2018-01-29

Läs mer

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se