Lämna ditt farliga avfall där det hör hemma

Farligt avfall hör inte hemma i soporna eller avloppet! Se till att allt ditt farliga avfall kommer på rätt väg genom att lämna in det till miljöstationen vid Korshults återvinningscentral.
 
Endast farligt avfall från hushåll får lämnas till miljöstationen. (För farligt avfall från företag och andra verksamheter gäller särskilda regler)

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs hälsa. Häller man det i avloppet kan det störa reningsprocesserna i våra avloppsreningsverk. Därför är det viktigt att du sorterar farligt avfall för sig så att det kommer till särskild behandling. Vi är redan idag bra på att lämna in farligt avfall men vi kan bli ännu bättre.

Exempel på farligt avfall:

  • Färg- och limrester
  • Lösningsmedel, t ex lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
  • Oljor
  • Syror och alkalier, t ex batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
  • Bekämpningsmedel, t ex insektsspray och myrr.
  • Sprayflaskor med innehåll, t ex färg, kemikalier och hårvårdsprodukter.
  • Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar, lysrör och lågenergilampor.
  • Fotokemikalier, t ex framkallare och fixeringsvätskor
  • Batterier, alla batterier ska lämnas i retur såväl bilbatterier som småbatterier. Tänk också på de batterier som finns dolda t ex i uppladdningsbara apparater som mobiltelefoner, handdammsugare, leksaker mm.

Vad händer sen?
När du lämnat farligt avfall till miljöstationen sorteras avfallet på plats innan det transporteras till Tekniska Verkens mellanlager för farligt avfall i Linköping. Där sorteras avfallet återigen för att sedan skickas vidare till särskilda behandlingsanläggningar som är specialiserade på att behandla olika slags farligt avfall. Tänk på att nästan all hantering sker för hand av vår personal. Därför är det viktigt att lämna farligt avfall i hela och väl förslutna förpackningar som är tydligt märkta med vad de innehåller.

Det vanligaste sättet att ta hand om farligt avfall är att förbränna det i speciella pannor. När farligt avfall förbränns nyttjas energin till el och värme. En del farligt avfall kan också behandlas genom nya metoder för materialåtervinning. De farliga ämnena avskiljs och resten av avfallet återvinns. På det här sättet kan t ex färgburkar och oljefilter tas omhand. Men det finns även farligt avfall som varken kan återvinnas eller energiutvinnas och det deponeras (slutförvaras) då på ett säkert sätt tillsvidare.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
070-218 57 08
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se