Olika avfall

Vad är hushållsavfall? Får jag kompostera matavfall? Var beställer jag slamtömning av min trekammarbrunn? Vad menas med farligt avfall? Var ska jag lämna förbrukade batterier?

Du hittar svaren under rubrikerna till vänster

Med hushållsavfall menas sådant avfall som normalt uppkommer i ett hushåll och avfall från andra verksamheter som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Det är endast kommunen eller den kommunen anlitar som får transportera och ta omhand hushållsavfall.

Sophämtning
I Åtvidabergs kommun är det Åtvidabergs Renhållning AB´s entreprenör Renall AB som sköter tömningen av fastigheternas sopkärl. Avfallet körs efter omlastning till en avfallsförbränningsanläggning i Västervik och blir fjärrvärme.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2016-12-27

Kontakt

Har du frågor som rör insamlingen av hushållsavfall hör gärna av dig till Kundtjänst, telefon 020-23 30 22.

Öppettider:
Måndag - fredag
klockan 10.00 - 11.30
klockan 13.00-14.00

Länkar

Läs mer om sopor på www.sopor.nu

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se