Korshults återvinningscentral

Återvinningscentralen ligger intill Riksväg 35 några kilometer söder om Åtvidabergs tätort.

Öppettider
Måndagar klockan 11.00-19.00
Tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 07.00-16.00
Andra lördagen i varje månad klockan 09.00-13.00
Onsdagar och söndagar är det stängt
Det är också stängt alla helgdagar("röda dagar"), midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Här får du kostnadsfritt lämna sorterade grovsopor från hushållet och produkter som omfattas av producentansvar.

För avfall från verksamheter samt bygg- och rivningsavfall utgår avgift enligt gällande taxa.

Avfallet ska sorteras enligt anvisning.

Farligt avfall - oljor, färgrester och övrigt kemiskt avfall - som uppkommit i hushåll lämnas utan kostnad. Avgift tas dock ut för tryckimpregnerat trä. Farligt avfall ska lämnas i hela och märkta behållare. Farligt avfall från företag och andra verksamheter får inte lämnas på Korshult.

Mottagningsavgifterna samt information om hur du sorterar ditt avfall på återvinningscentralen hittar du i menyn här till vänster

I anslutning till återvinningscentralen finns även Åter-Brukets container, där du kan lämna saker för återanvändning.
Läs mer om Åter-Brukets verksamhet och öppettider.
Läs mer om hur du kan minska mängden avfall.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Återvinningscentralen
0120-835 60

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
070-218 57 08
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se