Återvinningsstationer

En återvinningsstation är en obemannad mindre anläggning. Där kan du bara lämna förpackningar och returpapper.

Sorterade förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar och liknande kan du lämna i behållare på följande platser:

  • Parkvägen i Åtvidaberg
  • Långbrottsgatan i Åtvidaberg
  • Söderleden i Åtvidaberg
  • Grebo, Ängsvägen
  • Björsäter, Stationsvägen
  • Falerum, vid järnvägsstationen
  • Kvarnvik, vid affären

Du kan läsa om hur du sorterar dina förpackningar och tidningar - se rubrik i vänster marginal.

Du kan även lämna förpackningar och tidningar vid Korshults återvinningscentral.

Vad menas med producentansvar?
Förpackningar och returpapper omfattas av producentansvar. Det innebär att den som tillverkat eller importerat en produkt är ansvarig för att materialet samlas in för återvinning. Insamlingen sker genom att producenterna gått samman i materialbolag. Materialbolagen i sin tur anlitar entreprenörer för tömning av behållarna och skötsel av återvinningsstationerna.

Kommunen har endast ett ansvar att informera hushållen om sorteringen och var man kan lämna avfallet.

Enligt gällande lagstiftning är hushåll och andra förbrukare skyldiga att sortera ut förpackningarna från hushållsavfallet och lämna det i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

Syftet med insamlingen är att begränsa förpackningarnas vikt och volym och att förpackningsavfall ska tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Genom bestämmelserna ska förpackningarna utformas, framställas och saluföras så att de kan återanvändas, materialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt.

Mer information
Du kan ringa Förpacknings- och tidningsinsamlingens kundtjänst för att få svar på dina frågor om sortering av förpackningar och tidningar. Hit kan du också vända dig om något behöver åtgärdas på en återvinningsstation, till exempel städning eller tömning.

Telefonnumret är samma för hela Sverige, 0200-88 03 11.

Denna kundtjänst är tillgänglig under vardagar kl. 08:00-20:00 och även på helger och helgdagar kl. 10:00-16:00.

Publicerad av: Jeanette Andersson   
Senast ändrad: 2015-05-05

Läs mer

Överskådlig information om hur du ska hantera ditt avfall finns på www.sopor.nu

Du kan också gå in på www.ftiab.se och läsa mer om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se